Voor gasten en medewerkers

HUISREGELS

 • Aan jongeren onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verstrekt.
 • Alcoholische dranken worden niet genuttigd door jongeren onder de 18 jaar.
 • De directie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en vernielingen aan uw eigendommen.
 • Het is verboden om drugs in bezit te hebben, te gebruiken en/of te verhandelen.
 • Het is verboden om diefstal en/of vernielingen te plegen.
 • Het is verboden om geweld te gebruiken, om te discrimineren en/of iemand seksueel te intimideren.
 • Het is verboden om wapens en/of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.
 • Het is verboden om in dit horecagelegenheid te roken.
 • Het is niet toegestaan om glaswerk buiten deze horecagelegenheid te gebruiken, behoudens het aangewezen terras.
 • Het is niet toegestaan om hinderlijk gedrag te vertonen tegenover andere gasten en/of medewerkers van AYCE Spoordonk.
 • Voorschriften van de horeca en aanwijzingen van onze medewerkers dienen altijd te worden nageleefd.
 • Onze medewerkers zijn gerechtigd om gasten die zich hinderlijk gedragen en/of genoemde huisregels niet naleven, uit de horecagelegenheid te verwijderen en aan de betreffende gast(en) de (verdere) toegang te ontzeggen.
 • Bij het plegen van een misdrijf en/of diefstal doen wij aangifte, dienen een klacht in en/of dragen u direct over aan de politie
 • Schade toegebracht aan de horecagelegenheid, de medewerkers en/of de gasten zal op de veroorzakers worden verhaald.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • Actuele wettelijke COVID-19 regels dienen te worden nageleefd.
 • Eventuele klachten kunt u melden bij de leidinggevende(n).

Reserveer uw tafel online of bel 06 4479 7345